ISO 9001 : 2015 Certified

SN24News

सत्य की आवाज

જોડિયા ખાતે ગરીબ લોકોને ફુડપેકેટ નું પોલીસ ના હસ્તે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું

જોડિયા,

આજ રોજ જોડિયા પોલીસ દ્વારા શ્રી એમ.ડી.સ્કૂલ અને શ્રી બી.એમ.સ્કૂલ ધ્રોલ ના સૌજન્યથી જોડિયા ગામ ખાતે મફતિયા પરામા ગરીબ લોકોને ફુડપેકેટ નું જોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ના પી.એસ.આઈ. સવશેતા અને પોલીસ સ્ટાફ ના વરદ હસ્તે વિતરણ કરવામાં આવેલ છે.

રિપોર્ટ : શરદ રાવલ, જોડિયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *